geneza

Firma Polryb powstała w 1993 roku, w miejscowości Maszkowo jako firma rodzinna,
której założycielem był Krzysztof Parfianowicz.
Zakład od samego początku zajmował się przetwórstwem wstępnym ryb bałtyckich oraz ryb słodkowodnych – głównie pstrąga.

PIERWSZE KROKI

Usytuowanie zakładu w niewielkiej odległości od portów w Kołobrzegu, Darłowie i Ustce, pozwoliło na systematyczne korzystanie z bieżących połowów bazujących tam jednostek.
W początkowym okresie zakład zatrudniał 10 osób i prowadził działalność produkcyjną, w oparciu o posiadane obiekty własne: halę produkcyjną, magazyny ryb świeżych i mrożonych, pomieszczenia socjalne oraz transport.

WEJŚCIE DO UE

W latach 2003 – 2004 zakład podjął trud modernizacji i dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej, dzięki programowi SAPARD.
Zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2004 r. Wtedy też uzyskaliśmy weterynaryjny numer identyfikacyjny PL32091804WE, upoważniający do prowadzenia handlu na rynkach całej Unii.

ROZKWIT FIRMY

Poprzez modernizację radykalnie poprawiono warunki produkcyjne i magazynowe, unowocześniono linie produkcyjne, dokonano zakupu niezbędnych maszyn, poprawiono warunki socjalne i częściowo wymieniono transport – praktycznie wybudowano nowy zakład.
Po modernizacji stało się możliwe prowadzenie zmechanizowanego przetwórstwa śledzia, stworzono warunki do magazynowania ryb świeżych i mrożonych oraz do prowadzenia produkcji ryb mrożonych.

DOBRE ZMIANY

W kolejnych latach zakład systematycznie unowocześniał się. Wybudowano własną oczyszczalnie ścieków poprodukcyjnych i zmechanizowano proces obróbki wstępnej pstrąga. Zmiany te były możliwe dzięki wykorzystaniu dofinansowań ze środków unijnych w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Ryby 2007 – 2013.
W 2007 roku zakład przekształcił się w Polryb Sp. z o. o., przy czym firma nadal pozostała firmą rodzinną.

NA FALI

W 2013 r. spółka dokupiła sąsiednia działkę gruntu, co pozwoliło na dalszą rozbudowę zakładu. W chwili obecnej zakład zatrudnia ok 50-70 osób (zmienność zatrudnienia związana jest z sezonowością). W dalszym ciągu prowadzona jest produkcja ryb świeżych i mrożonych oraz ich sprzedaż na rynek krajowy i eksport