Cele i wartość operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty:
W ramach I etapu operacji pt. „Zakup środków transportu zewnętrznego oraz maszyn i urządzeń do Polryb Sp. z o.o” w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zostały zakupione następujące środki trwałe:
– Specjalistyczny zestaw chłodniczy o ładowności 24 t ( 2 szt.),
– Samochód do 3,5 t dmc z agregatem chłodniczym,
– Maszyna do patroszenia palii,
– Linia do podawania pstrąga,
– Płatownica do ryb (3 szt.).

Zakładany cel operacji tj. „Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu” oraz cel ogólny Priorytetu 5 jakim jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury zostanie osiągnięty przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu całej operacji.

Zakup ww. maszyn i urządzeń przyczyni się do osiągniecia kryteriów jakimi są oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego oraz powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb. Ponadto operacja będzie realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej.

Wartość I etapu operacji: 2 131 653,50 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 871 344,29 PLN.

Specjalistyczny zestaw chłodniczy o ładowności 24 t ( 2 szt.)

 Samochód do 3,5 t dmc z agregatem chłodniczym

Maszyna do patroszenia palii
Linia do podawania pstrąga
Płatownica do ryb (3 szt.)

Cele i wartość operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.
Efekty i przewidywane wyniki operacji:
W ramach operacji pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie przetwórczym Polryb i wprowadzenie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na środowisko” w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zostanie: sfinansowana nowa, energooszczędna instalacja zamrażalni ryb, przebudowana instalacja komór mroźniczych oraz odbudowane 2 zamrażarki płytowe. Ponadto zostaną zakupione panele fotowoltaiczne o mocy 25 kW i system transportu próżniowego odpadów. Zakład przetwórstwa zostanie doposażony w płatownicę do ryb, palety i basenopalety plastikowe oraz wywrotnicę do basenopalet.
W wyniku wprowadzenia nowego systemu transportu odpadów nastąpi redukcja zużycia wody w procesie produkcyjnym. Zakup paneli fotowoltaicznych wpłynie na optymalizację gospodarki zasilania prądem poprzez włączenie do eksploatacji prądu z odnawialnych źródeł energii. Natomiast zakup instalacji zamrażania ryb, odbudowa zamrażarek, przebudowa instalacji komór wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w zakładzie. Z kolei zakup nowej płatownicy do ryb, palet plastikowych wyeliminuje ciężkie i niebezpieczne prace ręczne, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Basenopalety plastikowe i wywrotnica do basenopalet wyeliminują konieczność stosowania skrzynek o wadze 25 kg. W jednej basenopalecie może znajdować się ok. 400 kg ryb. Basenopalety transportowane będą wózkami paletowymi a następnie wywracane przy pomocy wywrotnicy do basenopalet.
Wartość operacji: 951 910,71 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 373 405,57 PLN.

[/vc_column][/vc_row]

Zakup wywrotnicy basenopalet

Przebudowa instalacji komór 3A

Zakup paneli fotowoltaicznych o mocy 25 kW

Zakup palet i basenopalet palstikowych

Zakup instalacji zamrażalin ryb

Zakup płatownicy do ryb

Odbudowa zamrażarki płytowej nr 1

Odbudowa zamrażarki płytowej nr 3

Zakup systemu transportu próżniowego odpadów

Przebudowa instalacji komór 3B